Výsledky vyhľadávania

 1. Strukturális kihívások - reálgazdasági ciklusok : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban. Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Strukturális kihívások - reálgazdasági ciklusok : innovatív lehetőségek a valós és virtuális világokban : nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából : Sopron, [Magyarország], 12. 11. 2015 [elektronický zdroj]. 1. kiad. Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2015. CD-ROM [602 s.]. ISBN 978-963-334-265-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Determinanty sociálneho rozvoja. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty sociálneho rozvoja "Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov" : recenzovaný zborník príspevkov : X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 24. - 25. máj 2012 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2012. CD-ROM. ISBN 978-80-557-0400-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Mezinárodní konference. Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál : mezinárodní konference v Ústí nad Labem, dne 1.-2.11.2007 : international conference [elektronický zdroj]. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7044-954-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha