Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wacław Jarmołowicz, Andrzej Prusek. 1. edycja. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. online 436 s. ISBN 978-83-65907-15-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. 1st ed. Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. online [102 s.]. ISBN 978-989-20-8021-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy. International scientific conference. Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy : conference proceedings of the 4th international scientific conference : november 11 - 14, 2016, Opole, Poland [elektronický zdroj]. 1st ed. Opole : Publishing House WSZiA, 2016. online [208 s.]. ISBN 978-83-62683-94-9.
  Modern problems of management: economics, education, health care and pharmacy

  elektronická kniha

 4. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform?. NISPAcee annual conference. Insourcing and/or outsourcing: how do they contribute to the public administration reform? : presented papers from the 23rd NISPAcee annual conference : may 21-23, 2015, Tbilisi, Georgia [elektronický zdroj]. Review: Franco Becchis. 1st ed. Bratislava : NISPAcee PRESS, 2015. CD-ROM [1480 s.]. ISBN 978-80-89013-77-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Central europen conference in finance and economics (CEFE2015). International scientific conference. Central europen conference in finance and economics (CEFE2015) : [proceedings of the international scientific conference] : september 30 - october 1, 2015, Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Beáta Gavurová, Marianna Siničáková ... [et al.]. 1st ed. Košice : Technical University of Košice, 2015. online [794 s.]. VEGA 1/0929/14, VEGA 1/0986/15. ISBN 978-80-553-2467-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ULBRICH, Holley H. Public finance in theory and practice [elektronický zdroj]. 2nd ed. Abingdon : Routledge, 2011. online [xviii, 365 p.]. Dostupné na : <http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=77abb76c-87aa-43b0-844c-fb017ba3fb4d%40sessionmgr4&vid=12&hid=23&bquery=Public+Finance+%22in%22+Theory+AND+Practice&bdata=JmRiPW5sZWJrJmxhbmc9Y3MmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d> ISBN 978-1-136-72619-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Medzinárodná konferencia. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010 [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-400-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Veřejná ekonomika a správa 2009. Mezinárodní vědecká konference. Veřejná ekonomika a správa 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–10. září 2009 v Ostravě u příležitosti 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 8. ročník [elektronický zdroj]. Ostrava : Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-248-2103-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha