Výsledky vyhľadávania

 1. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. The international role of the euro : interim report : june 2016 [elektronický zdroj]. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2016. online [28 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/321159> ISBN 978-92-899-2414-6. ISSN 1725-6593.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. The euro area : report : fieldwork - october 2015 : publication - november 2015 [elektronický zdroj]. Brussels : European Union, 2015. online [93 s.]. Flash Eurobarometer, 429. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2765/209978> ISBN 978-92-79-52109-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. The international role of the euro [elektronický zdroj]. July 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [78 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/891381> ISBN 978-92-899-1937-1. ISSN 1725-6593.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Financial stability review [elektronický zdroj]. May 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [154 s.]. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:QBXU15001:EN> ISSN 1830-2025.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TARGET annual report 2014 [elektronický zdroj]. June 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [81 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/755975> ISBN 978-92-899-1903-6. ISSN 1725-4884.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Economic and monetary union : legal and political texts [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. e-book [358 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2860/3500> ISBN 978-92-824-4460-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [283 s.]. VEGA 2/0004/12. ISBN 978-80-7144-212-7.
  Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí

  elektronická kniha