Výsledky vyhľadávania

  1. NOVYSEDLÁK, Viktor - REMETA, Ján. Zvýšenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane a zamestnaneckej prémie v roku 2009 (porovnanie s alternatívou zníženia sadzby DPFO na 16%) : komentár 2009/3 [elektronický zdroj]. Bratislava, 2009. online, [8 s., 11,5 NS]. Dostupné na : <http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7169>
    elektronická kniha

    elektronická kniha