Výsledky vyhľadávania

 1. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava [elektronický zdroj]. Redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : MIpress, 2018. CD-ROM 226 s. ISBN 978-80-971021-3-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Kardoš, Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 100 s. ISBN 978-80-225-4532-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Redakčná rada: Miloslav Ilavský ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : MIpress, 2017. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-971021-2-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi. Medzinárodná odborná konferencia. Aktuálne problémy ekonomických znaleckých odborov v praxi : zborník prednášok a príspevkov : 4. medzinárodná odborná konferencia : Bratislava, 23. september 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Bratislavská Business School EU v Bratislave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3017-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Znalecká činnosť v znalostnej ekonomike. Medzinárodný vedecko-pracovný seminár. Znalecká činnosť v znalostnej ekonomike : zborník prednášok a príspevkov z 1. medzinárodného vedecko-pracovného semináru pod záštitou prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc., rektora Žilinskej univerzity v Žiline : Žilina, 12. september 2007 [elektronický zdroj]. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-8070-731-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha