Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuální problémy cestovního ruchu : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. Mezinárodní konference. Aktuální problémy cestovního ruchu : [recenzovaný] sborník z 10. mezinárodní konference : cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy : Jihlava 25. - 26. února 2015 [elektronický zdroj]. Editoři/editors: Stanislava Pachrová, Martina Doležalová. 1st ed. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. online [542 s.]. ISBN 978-80-88064-09-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság. Nemzetközi tudományos konferencia. Felelős társadalom, fenntartható gazdaság : tanulmánykötet : nemzetközi tudományos konferencia a magyar tudomány ünnepe alkalmából : Sopron, 2013, november 13 [elektronický zdroj]. Sopron : University of West Hungary Press, 2014. CD-ROM [600 s.]. ISBN 978-963-334-144-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 : 14. 5. 2014, Jihlava [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. CD-ROM [326 s.]. CZ.1.07/2.4.00/12.0115. ISBN 978-80-87035-91-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. International Conference on Applied Business Research. ICABR 2011 : abstracts [of] VII. International Conference on Applied Business Research; november 28 - december 2, 2011 [elektronický zdroj]. Brno : Mendel University in Brno, 2011. CD-ROM [169 s.]. ISBN 978-80-7375-557-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : sborník Katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [elektronický zdroj]. Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Trendy v podnikání 2011. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 30. 11. - 1. 12. 2011 [elektronický zdroj]. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. CD-ROM [760 s.]. SVK2-2011-004, CZ.1.07/2.2.00/15.0379. ISBN 978-80-261-0051-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Problematika corporate social responsibility se zaměřením na lidský kapitál, gender studies a environmentální management : syntetická studie [elektronický zdroj]. Liberec : Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-7372-289-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha