Výsledky vyhľadávania

 1. STEP III.. Workshop. STEP III. : zborník príspevkov z workshopu STEP III., 8.11.2018, Košice [elektronický zdroj]. Recenzenti: Lucia Bednárová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [172 s.]. ISBN 978-80-225-4583-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  STEP III.

  elektronická kniha

 2. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Kardoš, Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 100 s. ISBN 978-80-225-4532-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland) [elektronický zdroj]. Reviewers: Marian Ciepaj, Volodymyr Karpenko, Olena Raevneva. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 116 s. ISBN 978-83-946765-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Elektronnaja Kazaň 2017 : IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy [IX] Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2017 (IKT v sovremennom mire: technologičeskije, organizacionnyje, metodičeskije i pedagogičeskije aspekty ich ispoľzovanija) : 25-26 aprelja 2017 g. v Kazani, [Rossija] [elektronický zdroj]. vypusk No 1. Kazaň : Juniversum, 2017. online [629 s.]. ISSN 2078-6980.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. Reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. online [xiii, 508 s.]. ISBN 978-80-225-4429-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Iveta Sedláková, Andrea Čorejová. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. CD-ROM 136 s. ISBN 978-80-554-1362-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. EDAMBA 2016 : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2016 : conference proceedings : open science & open innovation: opportunities for economics, business, management and related disciplines : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 10 - 12 april 2016 [elektronický zdroj]. Editor: Jozef Wallner. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2016. online [xii, 422 s.]. ISBN 978-80-225-4261-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2016

  elektronická kniha

 9. Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. CD-ROM [175 s.]. ISBN 978-80-554-1091-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve

  elektronická kniha

 10. EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015 [elektronický zdroj]. Editor: Jozef Wallner. - Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. CD-ROM [xiv, 968 s.]. ISBN 978-80-225-4200-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  EDAMBA 2015

  elektronická kniha