Výsledky vyhľadávania

 1. Management challenges in the 21st century. Conference. Management challenges in the 21st century : conference proceedings : fostering entrepreneurship: small and medium-sized businesses as pillars of economic growth : Bratislava, april 23, 2014 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jaroslav Kita, Michal Pružinský, František Kovář. Bratislava : School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2014. CD-ROM [320 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-24-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research. International research conference. Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava [elektronický zdroj]. Reviewers Kajetana Hontyová, Jaroslav Kita. Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. CD-ROM [580 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-20-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PALENČÁROVÁ, Jana. Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : udržateľnosť ako pohyblivý cieľ? Ekonomické, sociálne, kultúrne, etické a ekologické problémy v čase ekonomickej recesie : zborník recenzovaných príspevkov [z konferencie] : Bratislava, 25. apríl 2012 [elektronický zdroj]. Trenčín : [Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2012. CD-ROM [500 s.]. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/0893/12. ISBN 978-80-89306-14-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Management challenges in the 21st century. International conference. Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti : conference proceedings / zborník recenzovaných príspevkov : Bratislava, april 27, 2010 [elektronický zdroj]. Reviewers: Heda Hansenová, Jozef Hvorecký, Jozef Kelemen. Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0016/09. ISBN 978-80-89306-08-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha