Výsledky vyhľadávania

  1. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0084-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008 [elektronický zdroj]. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]