Výsledky vyhľadávania

 1. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Manažérska inteligencia - špecifická kognitívna schopnosť manažéra. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 82-87.
  článok

  článok

 2. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Hodnotenie výkonnosti manažérskej práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 79-82.
  článok

  článok

 3. BARTL, Jaroslav. Znalostné tímy v ekonomike. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2007. ISSN 1337-060X, 2007, č. 2, s. 88-92.
  článok

  článok