Výsledky vyhľadávania

  1. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Od strednej školy ku koncepcii študijných programov vysokých škôl : príprava pre prax prioritou. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 1, s. 17-19.
    článok

    článok