Výsledky vyhľadávania

 1. FÁZIKOVÁ, Mária. Determinanty kvality života vo vidieckych oblastiach SR, koncepcia výskumu na FEŠRR do roku 2015. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 1-5. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok

 2. HUSÁK, Jakub - WAGNEROVÁ, Jana. Rozvoj příhraničných regionů pohledem teorií regionálního rozvoje. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 6-10. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok

 3. ÁCS, Daniel. Kohézna politika EÚ vo vzťahu k Slovenskej republike. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 11-13. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok

 4. TEJ, Juraj. Inštitucionálne a podnikateľské prostredie regiónov. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 14-17. VEGA 1/3829/06, VEGA 1/4638/07. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok

 5. TAKÁČ, Ivan - MO, Di. High food prices and imput market imperfections. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 1, s. 18-21. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/1/>
  článok

  článok