Výsledky vyhľadávania

  1. PILCH, Ctibor. Seriál : O riadení úverového rizika. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. Marec. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/2010_Marec_5_RUR_4.doc>
    článok

    článok