Výsledky vyhľadávania

  1. Zákon o službách zamestnanosti. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508, 2010, č. 8-9, s. 4-159.
    článok

    článok

  2. STRÝČKOVÁ, Jolana. Reforma daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508, 2010, č. 8-9, s. 177-181.
    článok

    článok