Výsledky vyhľadávania

  1. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie softvéru. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 5, s. 2-8.
    článok

    článok


  2. MINÁRIKOVÁ, Anna. Účtovné a daňové odpisy v štátnej správe a samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 5, s. 8-13.
    článok

    článok