Výsledky vyhľadávania

  1. KRŠEKOVÁ, Marianna. Účtovná politika, zmena v účtovných odhadoch a chyby v účtovníctve ROPO a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 5, s. 13-17.
    článok

    článok