Výsledky vyhľadávania

 1. KALESNÁ, Katarína. Čo nám prináša Lisabonská zmluva? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 202-216.
  článok

  článok


 2. BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229.
  článok

  článok


 3. ŠKREKO, Anton. Systém práva duševného vlastníctva v kontexte rekodifikácie súkromného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 230-244.
  článok

  článok


 4. DESET, Miloš. Niektoré aspekty legality odpočúvania. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 245-255.
  článok

  článok