Výsledky vyhľadávania

 1. HOUSER, Pavel. Teorie her: konkurence i kooperace. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 18-21. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44522780-teorie-her-konkurence-i-kooperace>
  článok

  článok


 2. KEMMLER, Tomáš. KPI - útok na úspěch. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 27-29. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44522750-kpi-utok-na-uspech>
  článok

  článok


 3. JIRÁSEK, Jaroslav A. Globalizace. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 30-31. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44522740-globalizace>
  článok

  článok


 4. PFEIFER, Luděk. Interim management. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 32-33. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44522730-interim-management>
  článok

  článok


 5. STRERATH, Thomas - POSER, Ralph. Zákazník je kočka. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 36-38. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44531190-zakaznik-je-kocka>
  článok

  článok


 6. PUDILOVÁ, Markéta. Světu vládnou sociální sítě. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 50-51. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44531110-svetu-vladnou-socialni-site>
  článok

  článok


 7. JENEWEIN, Wolfgang - MORHART, Felicitas. E-leadership: vedení pro 21. století. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 60-62. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44531030-e-leadership-vedeni-pro-21-stoleti>
  článok

  článok


 8. RADISCH, Gerd F. Komunikace ve virtuálním týmu. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Červen 2010, roč. 45, č. 6, s. 63-65. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-44531010-komunikace-ve-virtualnim-tymu>
  článok

  článok