Výsledky vyhľadávania

 1. VAJČOVCOVÁ, Ľubica. Technické zhodnotenie hmotného majetku z hľadiska dane z príjmu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 2-10. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Technicke-zhodnotenie-hmotneho-majetku-z-hladiska-dane-z-prijmu/>
  článok

  článok


 2. BRNOVÁ, Miroslava. Vplyv zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na ustanovenia zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 11-17. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Vplyv-zmluv-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-na-ustanovenia-zakona-o-dani-z-prijmov-2-cast/>
  článok

  článok


 3. DOBŠOVIČ, Dušan. Škoda v kontexte zákona o DPH. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 18-20. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Skoda-v-kontexte-zakona-o-DPH/>
  článok

  článok


 4. MRVOVÁ, Marta. Daňová kontrola a opakovaná daňová kontrola. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 20-26.
  článok

  článok


 5. DOBŠOVIČ, Dušan. Vznik škody pri povodniach z hľadiska účtovníctva a dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 33-36. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Vznik-skody-pri-povodniach-z-hladiska-uctovnictva-a-dane-z-prijmov/>
  článok

  článok


 6. VEVERKOVÁ, Ingrid. Účtovanie licencií za použitie alebo za právo na použitie počítačového programu. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 37-43. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Uctovanie-licencii-za-pouzitie-alebo-za-pravo-na-pouzitie-pocitacoveho-programu/>
  článok

  článok