Výsledky vyhľadávania

  1. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Vyrovnávací problém v s.r.o. a problémy pri jeho výpočte. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 31-36.
    článok

    článok

  2. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Vyrovnací podiel spoločníka v s. r. o. a problémy pri jeho výpočte. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2007. ISSN 1335-809X, 2007, roč. 12, č. 4, s. 31-36.
    článok

    článok