Výsledky vyhľadávania

  1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Tvorba a použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 11, s. 11-15.
    článok

    článok