Výsledky vyhľadávania

 1. BÁRÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124.
  článok

  článok

 2. JANČO, Milan. Trust, fiducia a slovenské právo. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 137-150.
  článok

  článok

 3. JÁNOŠÍKOVÁ, Martina. Nekonečný príbeh s otvoreným koncom? Vek, rozdielne zaobchádzanie a diskriminácia v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 151-163.
  článok

  článok

 4. KLUČKA, Ján. Vláda práva (Rule of Law) v medzinárodnom práve : (Prednáška prednesená v rámci 16. jesennej školy práva Premeny právneho štátu, Modra-Harmónia, 11.-19. novembra 2011). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 125-136.
  článok

  článok