Výsledky vyhľadávania

 1. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Dividendová politika banky: skúsenosti zo sveta. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 2. BAČIŠIN, Vladimír. Základné indikátory, ktoré majú vplyv na finančné trhy. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva. Využitie regresného modelu pri tvorbe zisku. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Suverénne fondy Ruskej federácie. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Máj. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok