Výsledky vyhľadávania

  1. STRAPÁČ, Peter. Všeobecné vymedzenie družstiev. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 25-28.
    článok

    článok

  2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Zásoby v podvojnom účtovníctve – účtovanie úbytku zásob. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1335-7034, 2013, roč. 18, č. 5, s. 30-35.
    článok

    článok