Výsledky vyhľadávania

  1. KOŽÍŠEK, František. Dezinfekce pitné vody z pohledu hygienika. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2013. ISSN 0322-886X, 2013, roč. 56, č. 5-6, s. 20-23.
    článok

    článok

  2. LIBOVIČ, Martin. Využitie chlórnanu sodného vyrábaného elektrolýzou pri zdravotnom zabezpečení pitnej vody ako alternatíva plynného chlóru. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2013. ISSN 0322-886X, 2013, roč. 56, č. 5-6, s. 23-26.
    článok

    článok