Výsledky vyhľadávania

  1. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti a povinnosti obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 10, s. 7-10.
    článok

    článok