Výsledky vyhľadávania

  1. TÓTH, Vladimír. Teoretické prístupy k identifikácii vnútornej štruktúry funkčných mestských regiónov na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193, 2014, roč. 66, č. 4, s. 363-381.
    článok

    článok

  2. HÜBELOVÁ, Dana. Vybrané výsledky komparace kvality lidských zdrojů v okresech České republiky. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2014. ISSN 0016-7193, 2014, roč. 66, č. 4, s. 383-400.
    článok

    článok