Výsledky vyhľadávania

 1. RICHTER, Miroslav. Obnovitelné zdroje energie - budou záchranou? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 1, s. 3-8.
  článok

  článok

 2. DUŠIČKA, Peter - ŠULEK, Peter. Využívanie vodnej energie na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 1, s. 34-40.
  článok

  článok

 3. KOŠČO, Ján - KUDELAS, Dušan. Možnosti využitia geotermálneho vrtu G-4 v Košiciach na balneologické účely. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 1, s. 25-28.
  článok

  článok