Výsledky vyhľadávania

 1. REŽŇÁKOVÁ, Mária - KARAS, Michal. The Prediction capabilities of bankruptcy models in a different environment: an example of Altman model under the conditions in the Visegrad group countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 617-633.
  článok

  článok

 2. MYSÍKOVÁ, Martina - VEČERNÍK, Jiří - ŽELINSKÝ, Tomáš. Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 555-575.
  článok

  článok

 3. BUCHER, Slavomír. Konkurencieschopnosť európskych destinácií cestovného ruchu: Hodnotenie komplexného indexu konkurencieschopnosti. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 634-655.
  článok

  článok

 4. BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera. Naïve investment strategies in complex financial choices. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 599-616.
  článok

  článok