Výsledky vyhľadávania

 1. JURÍK, Ľuboš - HÚSKA, Dušan - SEDMÁKOVÁ, Miroslava. Režim pôd na Slovensku - udržateľnosť a zraniteľnosť. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 24-27.
  článok

  článok


 2. SUDZINA, Marián - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna - STRIČÍK, Michal. Viaczložkový odpad ako zdroj záhradného vermikompostu. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok


 3. SUDZINA, Marián - ROVNÁ, Katarína - STRIČÍK, Michal. Využiteľnosť rôznej rastlinnej hmoty pri kompostovaní. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 1, s. 16-17.
  článok

  článok


 4. HERMAN, Emilia. Improving agricultural performance for the working poverty reduction in the European Union. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 6, s. 247-259.
  článok

  článok


 5. PARK, Gil H. - DEOKHO, Cho. An Explanatory analysis of payoffs for the lifetime mortgage of farming assets and its policy implications. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 9, pp. 406-419.
  článok

  článok


 6. GÁLIKOVÁ, Mona. Odvrátená tvár slovenského bio hospodárenia. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 10, s. 16-18.
  článok

  článok


 7. STRIČÍK, Michal - PORVAZ, Pavol - TÓTH, Štefan. Pestovanie konopy siatej cannabis sativa L-5 : ekonomická analýza pestovania konopy siatej. In Poľnohospodársky rok : mesačník rád a informácií pre poľnohospodárov. - Michalovce : Centrum výskumu rastlinnej výroby - Výskumný ústav agroekológie, 2012. ISSN 1336-4723, 2012, roč. 20, č. 10, s. 5.
  článok

  článok


 8. VAVRINČÍK, Pavel - ŠOLTYSOVÁ, Božena - DANILOVIČ, Martin. Inovatívne technológie spracovania pôdy vo vzťahu k pôdnej úrodnosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746, 2009, roč. 8, č. 17, s. 19-31.
  článok

  článok


 9. VILČEK, Jozef. Soil productivity potential cropping profitability in Slovakia. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2001. ISSN 0139-570X, 2001, roč. 47, č. 9, s. 405-408.
  článok

  článok


 10. The Environmental effects of agricultural land diversion schemes. Paris : OECD, 1997. 92 s. ISBN 92-64-15366-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]