Number of the records: 1  

Vplyv digitalizácie na marketingovú komunikáciu TV stanice

 1. Title Vplyv digitalizácie na marketingovú komunikáciu TV stanice
  Parallel titleDigitalization influence to a TV station marketing communication
  Author infoŠtefan Eisele
  Author Eisele Štefan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 145-149. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataSch., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords marketing * komunikácia marketingová * reklama * televízia * digitalizácia * legislatíva
  AnnotationOčakávané prínosy digitálnej televízie. Komparácia analógového a digitálneho signálu. Rast ponuky reklamného priestoru a času na trhu. Prezentácia reklamného obsahu a legislatíva.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-011, originál dokumentu