Number of the records: 1  

Generácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov

 1. Title Generácia Y v kontexte tvorby marketingových a komunikačných konceptov
  Author infoMiroslava Loydlová, Zuzana Francová
  Author Loydlová Miroslava EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Francová Zuzana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Euromarketing - podnikateľská koncepcia pre spoločný trh Európskej únie : vedecký monografický zborník. S. 96-106. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3310-2
  NoteVEGA 1/0047/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.133 - Dopyt
  Keywords generácie * spotrebitelia * správanie spotrebiteľa * preferencie spotrebiteľské * marketing * komunikácia
  AnnotationV dôsledku vonkajších vplyvov sa vo vyspelých ekonomikách formuje nový, sofistikovaný spotrebiteľ. Analýza generácie Y, jej spotrebiteľského správania a preferencií a identifikácia faktorov determinujúcich tvorbu marketingových a komunikačných konceptov. Kľúčom k úspechu v marketingu určenom pre generáciu Y budú flexibilita, prispôsobivosť a schopnosť reagovať.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01828-009, originál dokumentu