Number of the records: 1  

Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises and Their Funding in the Slovak Republic

 1. Title Innovation Activities of Small and Medium-Sized Enterprises and Their Funding in the Slovak Republic
  TranslationInovačné aktivity malých a stredných podnikov a ich financovanie v Slovenskej republike
  Author infoKatarína Belanová
  Author Belanová Katarína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph. Pp. 21-36 online [1,05 AH]. - Riga : ISMA University, 2018 / Bezpartochnyi M. ; Ilieva Dimitrova Sevdalina ; Kinderis Remigijus ; Scientific Council of the Information Systems Management University. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965
  NoteVEGA 1/0776/16. - Popis urobený: 19.9.2018
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionLotysh
  Keywords inovácie sociálne * inovácie technologické * technológie nové * financovanie * zdroje finančné * podnik malý * podnik stredný
  AnnotationPoukázanie na inovačné aktivity malých a stredných podnikov na Slovensku a ich financovanie. V závere návrhy opatrení na ich zlepšenie, resp. získavania finančných zdrojov na dané aktivity.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00429-002, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF9.4 MBverejne dostupné