Number of the records: 1  

Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky v oblasti ekonomickej dynamiky do roku 2005

 1. Title Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky v oblasti ekonomickej dynamiky do roku 2005
  Author infoMarcel Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu : Bratislava, 19.-20. október 2006. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006 / Šóš Ivan ; Novák Martin ; Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu Medzinárodná vedecká konferencia ; Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta. ISBN 80-225-2249-X
  Issue dataGrafy
  NoteAbstrakt príspevku je uverejnený v zborníku abstraktov "Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu". - Popis urobený: 22. 2. 2007. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords ukazovatele makroekonomické * rast hospodársky * Slovensko * dynamika ekonomiky * analýza ekonomická * produkt domáci hrubý * efektívnosť ekonomická * investície * produktivita
  AnnotationHodnotenie ekonomickej výkonnosti hospodárskeho rastu. Analýza ekonomickej dynamiky v SR. Ukazovatele pre oblasť ekonomickej dynamiky v SR. Tempo rastu reálneho HDP v SR. Vývoj efektívnosti investícií do fixného kapitálu v SR. Vývoj tempa makroekonomickej produktivity práce. Výsledky analýzy makroekonomických ukazovateľov SR.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE06 01052-020, FNH - Archív EPC, originál dokumentu