Number of the records: 1  

Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky

 1. Title Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky
  TranslationAlternative indicators of economic performance
  Author infoPetra Kováčiková
  Author Kováčiková Petra EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2
  NoteIGP PMVP 2315017. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * ukazovatele ekonomické * produkt domáci hrubý * kapitál ľudský * blahobyt * dôchodok národný hrubý * gramotnosť
  AnnotationPopis alternatívnych ukazovateľov, ktoré sa používajú na meranie výkonnosti ekonomiky, nakoľko dokážu lepšie vypovedať o stave danej ekonomiky. Popis týchto ukazovateľov: reálny hrubý domáci dôchodok, čistý ekonomický blahobyt, indikátor udržateľného blahobytu, indikátor skutočného pokroku, ukazovateľ ľudského rozvoja. Odlišnosti oproti ukazovateľu hrubého domáceho produktu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01774-013, FNH - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1