Number of the records: 1  

Rozvoj destinačného manažmentu na Slovensku

 1. Title Rozvoj destinačného manažmentu na Slovensku
  Parallel titleCurrent aspects of destination management in Slovakia
  Author infoAnna Michálková
  Author Michálková Anna EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 94-99. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataObr., sch.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný regionálny * podnik ruchu cestovného * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * služby doplnkové * manažment produktový
  AnnotationProblémy rozvoja a trendov v cestovnom ruchu u nás a v oblasti regionálneho manažmentu vo vyspelých krajinách cestovného ruchu. Súčasná situácia v regionálnom cestovnom ruchu, odporúčania vzťahujúce sa na rozvoj destinačného manažmentu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-008, originál dokumentu