Number of the records: 1  

Čo uprednostniť? Učebnice odborného anglického jazyka pre ekonómov od zahraničných či domácich autorov? (Argumenty za a proti)

 1. Title Čo uprednostniť? Učebnice odborného anglického jazyka pre ekonómov od zahraničných či domácich autorov? (Argumenty za a proti)
  Parallel titleWhich to prefer: ESP textbooks for economists by foreign or domestic authors? (Pros and cons)
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času IV : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. - 25. októbra 2013 [v Bratislave]. S. 137-140 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Adamcová Lívia ; Breveníková Daniela ; Kvapil Roman ; Adamcová Lívia ; Zavrl Irena ; Cudzie jazyky v premenách času IV Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3905-0
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * jazyk odborný * angličtina * učebnice * vzdelávanie
  AnnotationProblematika tvorby a výberu vhodných učebníc pre poslucháčov, ktorí študujú cieľový odborný anglický jazyk pre ekonómov. Vhodnosť výberu učebnice domáceho, respektíve zahraničného pôvodu podkladá autorka argumentmi, ktoré sa opierajú o skúsenosti z jej pedagogickej praxe vysokoškolského učiteľa.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01279-020, originál dokumentu