Number of the records: 1  

Nebyť nebolí od Fernanda Aramburu: postavy, témy, priestor

 1. Title Nebyť nebolí od Fernanda Aramburu: postavy, témy, priestor
  Parallel titleNo ser no duele de Fernando Aramburu: presonajes, temas, espacio
  Author infoSofia Tužinská
  Author Tužinská Sofia EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. S. 170-175 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Kvapil Roman ; Adamcová Lívia ; Breveníková Daniela ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4252-4
  NoteRes. angl., špan. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords literatúra * knihy * jazyky cudzie * španielčina * preklady * slovenčina
  AnnotationBaskický spisovateľ Fernando Aramburu je jeden z najzaujímavejších a najčítanejších spisovateľov a za niektoré svoje romány a poviedkové zbierky získal významné literárne ocenenia. Zbierka poviedok Nebyť nebolí vyšla v slovenskom preklade Branislava Bačíka v roku 2006. Fernando Aramburu sa v nej venuje univerzálnym témam ako je život a smrť, stret zvláštneho, anormálneho sveta so všednosťou a priemernosťou, frustrácia človeka, ktorý nie je schopný sebarealizácie, stret sveta detí so svetom dospelých, ľudská bezbrannosť narážajúca na despotizmus.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00808-013, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF267.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení