Number of the records: 1  

Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti ako jedna zo zákonných požiadaviek kladených na odborného garanta finančného poradcu

 1. Title Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti ako jedna zo zákonných požiadaviek kladených na odborného garanta finančného poradcu
  Parallel titleThe Highest Level of Professional Qualifications as One of the Legal Requirements Imposed on the Professional Guarantor of the Financial Advisor
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 4. apríl 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava. S. 410-420 online. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016 / Malíková Eva Viktória ; Polák Peter ; Cepek Branislav ; Paneurópske právnické fórum Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. ISBN 978-80-89453-18-4
  NotePopis urobený: 22.2.2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poradenstvo finančné * poradcovia finanční * spôsobilosť k práci * normy právne * úpravy právne
  AnnotationAnalýza zákonných požiadaviek, ktoré musí spĺňať odborný garant finančného poradcu v rámci predmetného právneho inštitútu. Zákon č. 186/2009 Z. z.; Zákon č. 747/2004 Z.z.; Zákon č. 245/2008 Z.z.; Zákon č. 131/2002 Z.z.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 01048-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti551.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1