Number of the records: 1  

Science, Technology and Innovations

 1. Title Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences
  Author infoEditor: S. I. Drobyazko, Reviewers: Maria Dos-Santos, John C. Crotss
  Another authors Drobyazko S. I. (Editor)
  Dos-Santos Maria (Recenzent)
  Crotss John C. (Recenzent)
  Action Science, Technology and Innovations . International Scientific Conferences , ([S.l.])
  Issue dataLisbon : Pegasus Publishing , 2019. - [132 s.]
  Issue1st Edition
  ISBN978-989-54130-5-9
  Document kindmiscellanea
  LanguageEnglish
  Country of EditionPortugal
  systematics 3 - Spoločenské vedy
  Keywords veda * technológia * inovácia * vedy spoločenské * ekonómia * sektory hospodárske * hospodárstvo národné * pomoc humanitárna * štát * politika verejná * zodpovednosť spoločenská * efektívnosť investícií * riadenie * hospodárstvo regionálne * audit * metódy matematické * psychológia * pedagogika * sociológia * veda politická
  DatabaseBOOKS
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00558-001, kópia titul. strany