Number of the records: 1  

Aktuálne trendy vo výrobe a logistike a ich využitie v podnikovej praxi

 1. Title Aktuálne trendy vo výrobe a logistike a ich využitie v podnikovej praxi
  Parallel titleActual Trends in Production and Logistics and their Using in the Companies
  Author infoJúlia Rakovská
  Author Rakovská Júlia EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. S. 474-480 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Markovič Peter ; Tóth Miroslav ; Grznár Miroslav ; Rajňák Milan. ISBN 978-80-225-4656-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords výroba * podnik výrobný * logistika * roboty * robotizácia * tlačiarne * realita virtuálna * simulácia * ekológia * recyklácia odpadu
  AnnotationAktuálne trendy vo výrobe a logistike. Rastúci trend používania robotov - robotizácia. Využitie 3D tlačiarne. Virtuálna realita. Trend ekologickej výroby. Najvýznamnejšie logistické trendy v súčasnosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00815-055, kópia plného textu