Number of the records: 1  

Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami

 1. Title Vybrané zmeny charakteru práce manažérov spôsobené podnikovými informačnými systémami
  TranslationSelected ways how corporate IT systems change todays managerial work
  Author infoRóbert Hanák
  Author Hanák Róbert EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-5]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3:65 - Automatizované systémy riadenia
  Keywords systémy informačné podnikové * systémy riadenia * manažment * manažéri * riadenie podnikové * stratégia podniková * komunikácia interná * prieskum informačný
  AnnotationRozsah, kvalita, výkonnosť i funkcionalita podnikových informačných systémov zaznamenali za posledných dvadsať rokov neustály nárast. Každoročne sú zložitejšie, obsiahlejšie, sofistikovanejšie a rozšírenejšie na trhu. To spôsobuje zmenu charakteru manažérskej práce. Výstupy a údaje produkované týmito dnes už veľmi komplikovanými a rozsiahlymi softvérmi naberajú stále viac na dôležitosti a význame pre manažment podniku. Zmeny v charaktere práce, ktoré podnikové informačné systémy spôsobili. Výsledky prieskumu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-085, originál dokumentu

Number of the records: 1