Number of the records: 1  

Znalostné modelovanie vo verejnej správe

 1. Title Znalostné modelovanie vo verejnej správe
  Author infoEva Rakovská
  Author Rakovská Eva EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords manažment znalostný * správa verejná * informatika * modelovanie * informatizácia * kvalita
  AnnotationZmeny vo verejnej správe sú citlivou témou, lebo zasahujú do života všetkých občanov, preto nevyhnutným predpokladom zavádzania zmien je správna analýza problematiky a koncepčný návrh. Práve v oblasti verejnej správy je výhodné použitie metodológie CommonKADS , ktorá poskytuje možnosti analýzy a modelovanie znalostných procesov a dáva dobrý podklad pre zavedenie znalostného manažmentu do verejnej správy. Znalostný manažment je vhodnou formou skvalitnenia verejnej správy, pričom nie je orientovaný len na elektronickú verejnú správu na výmenu dát, ale poskytuje možnosti cielene využívať znalostné systémy ako systémy na rozhodovanie, plánovanie, predikciu či ako poradné systémy pre občanov na riešenie životných situácií.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00709-047, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.