Number of the records: 1  

Súčasné prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie

 1. Title Súčasné prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie
  TranslationCurrent approaches to evaluation of efficiency and effectiveness of marketing
  Author infoViera Frianová
  Author Frianová Viera Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  Source document Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. Roč. 5, č. 1 (2010), s. 17-31. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2010. ISSN 1336-9105
  NoteVEGA 1/0385/10. - Popis urobený: 2.6.2010. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy. - Príspevok je výstupom riešenia danej problematiky, ktorou sa podrobnejšie zaoberali na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci riešenia projektu VEGA 1/0385/10 "Zmeny marketingových stratégií podnikov determinované novými faktormi turbulencie podnikateľského prostredia".
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords komunikácia marketingová * nástroje marketingové * marketing mix * stratégia marketingová * efektívnosť * starostlivosť o zákazníkov
  AnnotationAktuálne prístupy k hodnoteniu účinnosti a efektívnosti marketingovej komunikácie podnikov. Zvyšovanie úspešnosti komunikačnej stratégie. Meranie efektívnosti a účinnosti vybraných nástrojov marketingovej komunikácie. Hlavné ciele marketingovej komunikácie.
  URL ftp://193.87.31.84/0114478/casopis 01-2010.pdf
  DatabaseARTICLES
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1