Number of the records: 1  

Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR

 1. Title Aktuálne problémy oceňovania MSP v SR
  Author infoMilan Kubica, Miroslav Tóth
  Author Kubica Milan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Tóth Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 63 - 72. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/0330/08. - Bibliogr. odkazy. - príspevok vznikol ako jeden z výstupov grantovej úlohy MŠ SR VEGA 1/0330/08 na EU v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.16 - Finančná reorganizácia
  Keywords podnik malý * podnik stredný * oceňovanie * konkurzy * vyrovnanie * likvidita podniku
  AnnotationProblematika oceňovania MSP z pohľadu predaja alebo likvidácie. Stanovenie hodnoty podnikov a vznik vyhlášky 255/2000 Z.z. Metódy a aplikácie znaleckých postupov pre MSP. Medzinárodné ohodnocovacie štandardy (Internacional Valuation Standards), IVS.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-007, originál dokumentu

Number of the records: 1