Number of the records: 1  

Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury

 1. Title Financial condition of small and medium rural enterprises situated in Warmia and Mazury
  Author infoMarcin Ratajczak
  Author Ratajczak Marcin
  Source document EDAMBA 2009 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : zborník : international scientific conference for doctoral students and young researchers : proceedings. S. 179-185. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2873-3
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords Poľsko * podnik malý * podnik stredný * vidiek * spoločnosti obchodné * prostredie podnikateľské * vzťahy genderové
  AnnotationOkolnosti a funkčná schopnosť malých a stredných podnikov vo vojvodstve Warmia-Mazuria v Poľsku. Finančná situácia a analýza obchodných spoločností. Typy aktivít a prevedenie rozhodujúcich činiteľov. Sociálno-ekonomické vzťahy. Charakteristika populácie.
  DatabaseARTICLES