Number of the records: 1  

Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture

 1. Title Manažérska etika ako faktor budovania Corporate culture
  Author infoMartina Belejová
  Author Belejová Martina EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 22-26. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  NoteVEGA 1/4562/07. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 17 - Etika. Morálka
  Keywords etika manažérska * etika podnikateľská * manažéri * rozhodovanie manažérske * zamestnanci * motivácia * kultúra podniková
  AnnotationÚloha manažérov v tvorbe a vývoji kultúry v podniku. Manažérska etika. Uplatňovanie manažérskej etiky v rozhodovaní. Corporate culture - firemná kultúra.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-003, originál dokumentu