Number of the records: 1  

Dilema zahraničnej pomoci v kontexte globalizačného procesu

 1. Title Dilema zahraničnej pomoci v kontexte globalizačného procesu
  Author infoKlaudia Sušková
  Author Sušková Klaudia EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. S. 305-309. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.96 - Rozvojová pomoc
  Keywords pomoc rozvojová * pomoc finančná * krajiny vyspelé * krajiny rozvojové * spolupráca medzinárodná * globalizácia * efektívnosť
  AnnotationRozvojová pomoc a otázky jej efektívneho využitia. Kritika hospodárskych veľmocí za presadzovanie ich geopolitických záujmov. Klasifikácia rozvojových krajín podľa kritérií OSN. Krajiny poskytujúce rozvojovú pomoc (donori) - ich motívy. Krajiny prijímajúce rozvojovú pomoc. Potreba efektívnejšieho využívania prostriedkov zahraničnej pomoci.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00499-019, originál dokumentu