Number of the records: 1  

Recenzia

 1. Title Recenzia
  TranslationReview
  Author infoAnna Schultzová
  Author Schultzová Anna EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 18, č. 4 (2010), s. 168. - Bratislava : SÚVAHA, 2010. ISSN 1335-2024
  Review document[Harmonizace účetních standardů pre malé a střední podniky] / Nerudová, Danuše... [et al.]. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657 - Účtovníctvo
  Keywords recenzie * štandardy účtovné medzinárodné * harmonizácia * IFRS * podnik malý * podnik stredný
  AnnotationRecenzia na publikáciu D. Nerudová, H. Bohušová, P. Svoboda, J. Široký: Harmonizace účetních standardů pre malé a střední podniky. Postavenie malých a stredných podnikov (SME) v Európskej únii. Tvorba účtovných štandardov pre SME. Koncepcia výkazníctva podľa ISAR a IFRS. IFRS pre SME. Zameranie publikácie.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00659-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6