Number of the records: 1  

Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia

 1. Title Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia
  Parallel titleMarketing research possibilities and areas of utilization
  Author infoDana Vokounová, Lucia Vilčeková
  Author Vokounová Dana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Vilčeková Lucia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. S. 76-84. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords marketing * prieskum informačný * prieskum spotrebiteľský * zákazníci * spotrebitelia * správanie spotrebiteľa * dotazníky
  AnnotationMiesto marketingového prieskumu v súčasnosti. Delenie prieskumu na kvalitatívny a kvantitatívny. Metódy kvalitatívneho marketingového prieskumu: skupinová diskusia, hĺbkový rozhovor, projektívne techniky. Kvantitatívny prieskum. Porovnanie kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01214-010, originál dokumentu